Filip Výška

Městská tržnice
Fakulta Architektury ČVUT
MgA. Ondřej Císler, Ph.D.


Tržnice se nachází na Senovážném náměstí v Praze, je umístěna doprostřed prostoru, který je v současnosti využitý jako parkoviště / staveniště. Návrh má za cíl pročistit vnitřní prostor od aut, umožnit volný všesměrný pohyb skrz náměstí. Na vnitřním prostranství vzniká otevřený, průchozí přístřešek. Vytváří poněkud neurčitou hmotu, která vyrůstá z prostoru a která nemá začátek ani konec. Lehce si pohrává s návštěvníkem a vytváří na chvilku pocit nenucenosti a náhodného prožitku. Tržnice sestává ze tří nohou, které srůstají do zaklenutého stropu. Nohy v sobě soustřeďují provozní funkce, mezilehlý prostor je volně průchozí.
atmosféra

historie
hustota, pohyb

vývoj

tvar

vrstevnice

skicaforma

půdorys

situace

západní pohled

východní pohled

proces

schéma

detail

stopa

obraz

Divadlo v Lublani
Fakulta Architektury ČVUT
MgA. Ondřej Císler, Ph.D.Divadlo se nachází ve vnitrobloku u Kongresního trgu a přiléhá k parku s alejemi, který byl navržen jako součást památníku. Sestává ze tří částí, a toto členění se výrazně projevuje na jeho vnější formě. Zatímco v půdorysu je návrh jednoduchý a ortogonální, v řezu je inspirován křivkou viditelnosti a vytváří vzhled stanového zastřešení pro foyer i hlediště. Divák přichází do reprezentativního foyer, kde se vizuálně propojuje přízemí s balkony ve vyšších patrech. Zvláštním prvkem je kulaté okno, kterým je možné se kochat pohledem na Lublaňský hrad. Celé divadlo je oděné do pláště z měděných šupin.
situace

1.np, 2.np

terasy

řez

schéma

detail

obraz

FA Drážďany
Fakulta Architektury ČVUT
Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Tomáš Zmek, Ing. arch. Jakub KoňataNávrh nové budovy Fakulty architektury pro Technickou univerzitu v Drážďanech.
velkorysý parter / řady sloupů / široký volný prostor, kavárna
patro / prostor výstavy / otevřený do parku / děkanát
atrium / vertikální páteř / dlouhá liniová dispozice
ateliéry / prostory plné světla / zázemí, dílna
suterén / pracovní prostor / venkovní koridor se schody
schwarzplan
schéma
půdorysyřez

stopa
prostor

Dům v Klatovech
Fakulta Architektury ČVUT
Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Tomáš Zmek, Ing. arch. Jakub Koňata
Klatovy - náprava chyb a doplnění městské struktury.
Bytový dům se nachází na parkovišti u průmyslového areálu, na místě ležícím na hradebním okruhu starého města. Cílem projektu bylo navrátit místu vztah k historickému centru, ke svému okolí a k lidem, kteří tudy denně procházejí. Parkoviště se přesouvá pod zem, vzniká vydlážděný parter s novými stromy zvoucí k zastavení a posezení v kavárně. Dům pak nabízí čtyři různé typy bytů od garsonek po apartmány přes celé podlaží.
schwarzplan
půdorysy
stopa