Filip Výška

FA Drážďany
Fakulta Architektury ČVUT
Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Tomáš Zmek, Ing. arch. Jakub KoňataNávrh nové budovy Fakulty architektury pro Technickou univerzitu v Drážďanech.
velkorysý parter / řady sloupů / široký volný prostor, kavárna
patro / prostor výstavy / otevřený do parku / děkanát
atrium / vertikální páteř / dlouhá liniová dispozice
ateliéry / prostory plné světla / zázemí, dílna
suterén / pracovní prostor / venkovní koridor se schody
schwarzplan
schéma
půdorysyřez

stopa
prostor