Filip Výška

Městská tržnice
Fakulta Architektury ČVUT
MgA. Ondřej Císler, Ph.D.


Tržnice se nachází na Senovážném náměstí v Praze, je umístěna doprostřed prostoru, který je v současnosti využitý jako parkoviště / staveniště. Návrh má za cíl pročistit vnitřní prostor od aut, umožnit volný všesměrný pohyb skrz náměstí. Na vnitřním prostranství vzniká otevřený, průchozí přístřešek. Vytváří poněkud neurčitou hmotu, která vyrůstá z prostoru a která nemá začátek ani konec. Lehce si pohrává s návštěvníkem a vytváří na chvilku pocit nenucenosti a náhodného prožitku. Tržnice sestává ze tří nohou, které srůstají do zaklenutého stropu. Nohy v sobě soustřeďují provozní funkce, mezilehlý prostor je volně průchozí.
atmosféra

historie
hustota, pohyb

vývoj

tvar

vrstevnice

skicaforma

půdorys

situace

západní pohled

východní pohled

proces

schéma

detail

stopa

obraz