Filip Výška

Divadlo v Lublani
Fakulta Architektury ČVUT
MgA. Ondřej Císler, Ph.D.Divadlo se nachází ve vnitrobloku u Kongresního trgu a přiléhá k parku s alejemi, který byl navržen jako součást památníku. Sestává ze tří částí, a toto členění se výrazně projevuje na jeho vnější formě. Zatímco v půdorysu je návrh jednoduchý a ortogonální, v řezu je inspirován křivkou viditelnosti a vytváří vzhled stanového zastřešení pro foyer i hlediště. Divák přichází do reprezentativního foyer, kde se vizuálně propojuje přízemí s balkony ve vyšších patrech. Zvláštním prvkem je kulaté okno, kterým je možné se kochat pohledem na Lublaňský hrad. Celé divadlo je oděné do pláště z měděných šupin.
situace

1.np, 2.np

terasy

řez

schéma

detail

obraz